Preskočiť na hlavný obsah

Podvody v evidencii tržieb

ŽILINA – 13.10.2020: Žilinskí colníci vykonali v priebehu tohto mesiaca 24 kontrol u obchodníkov aj u taxikára. Niektorí z nich pozabudli na používanie e – kasy a vydanie pokladničného dokladu.     

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina od začiatku tohto mesiaca navštívili 24 prevádzok, v ktorých sa  predáva rôzny tovar alebo poskytujú služby zákazníkom. Zisťovali, či obchodníci používajú e – kasu na evidenciu svojich tržieb a či si plnia aj ďalšie povinnosti s ňou súvisiace.  Prešli od bufetov cez reštaurácie, obchody aj predajné stánky. Na podnet občanov si posvietili aj na taxikára. 

K tovaru, ktorý si kontrolóri zakúpili, v 7 obchodoch nedostali pokladničný doklad, 3 obchodníci pri predaji nepoužili e – kasu a 1 vydaný doklad nespĺňal potrebné náležitosti. Taxikár, ktorého sa podnet týkal, nezanedbal žiadne kontrolované povinnosti.   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 10. 2020)

Archív noviniek