Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Pohonné látky predávali na Slovensku nelegálne

BRATISLAVA, 21.12.2018: Spoločnosť, ktorá obchoduje s pohonnými látkami, mala krátiť dane. Namiesto deklarovaného dodávania pohonných látok do iných členských štátov ich predávala nelegálne na Slovensku. Predbežná škoda na DPH sa pohybuje vo výške viac ako 2,8 mil. eur. 

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) mali podozrenie z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného. Išlo o spoločnosť z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá nakupovala a následne ďalej distribuovala pohonné látky. Kriminalisti na základe údajov z kontrolných výkazov DPH získali podozrenie, že spoločnosť nedodáva tovar do iného členského štátu tak, ako to deklarovala. Tým úmyselne dochádzalo ku kráteniu daní. Tá mala byť totiž vyššia, pretože pri takomto konaní nie je možné oslobodenie od dane tak, ako to dovoľuje zákon o DPH (§ 43 zákona  č. 222/2004 Z.z. zákon o DPH). 

Vzhľadom na zistenia zaistili kriminalisti v spoločnosti účtovné doklady a elektronické dáta, a to za zdaňovacie obdobia roka 2017 a 2018. Zároveň prostredníctvom vydaných predbežných opatrení nariadili spoločnosti zložiť  na účet správcu dane finančné prostriedky v celkovej sume 1,3 mil. eur za zdaňovacie obdobia roka 2017 – ako zábezpeku. 

V súčasnosti prebiehajú v prípade ďalšie procesné úkony. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom za trestný čin skrátenia dane a poistného trest odňatia slobody na  7 až 12 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 291 kB; nové okno]

   

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 12. 2018)

Archív noviniek