Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Predajcovia a distribútori pohonných hmôt by mali spozornieť

ŽILINA – 26.01.2018:  Žilinskí colníci upozorňujú všetkých predajcov aj distribútorov pohonných hmôt v kraji, že do konca februára 2018 musia preukázať splnenie zákonných podmienok, aby im nezaniklo povolenie vydané colným úradom. Táto povinnosť im vyplýva z § 46q zákona č. 268/2017 Z.z. a týka sa 124 subjektov, prevažne čerpacích staníc.    

Všetci predajcovia a distribútori pohonných hmôt by mali v tomto období spozornieť. Od 1. januára 2018 je účinný zákon č. 268/2017 Z.z., ktorý mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a ten sprísňuje pravidlá. Do konca februára musia predajcovia a distribútori pohonných hmôt colnému úradu preukázať splnenie podmienok definovaných v spomínanom zákone. V Žilinskom kraji sa táto povinnosť dotýka 124 subjektov, z ktorých je väčšina čerpacích staníc. 

Jednou z noviniek pre distribútorov je predpísaný minimálny ročný objem predaja benzínu a nafty (30 000 000 l) a skvapalnených plynných uhľovodíkov (150 000 kg). Neplatí to pre tých, ktorí dodávajú uvedené komodity na účely oslobodené od dane. 

Ak si chcú doterajší predajcovia a distribútori udržať povolenie, musia tiež vlastniť oprávnenie na obchodnú živnosť, viesť účtovníctvo, byť bezúhonní a bez nedoplatkov voči inštitúciám, vykazovať kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami a nesmú sa dostať napr. do likvidácie. V opačnom prípade im 1. apríla 2018 povolenie na predaj zanikne. Zásoby môžu potom so súhlasom colného úradu dodať iba inému legálnemu distribútorovi alebo prevádzkovateľovi daňového skladu.

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 218 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 01. 2018)

Archív noviniek