Preskočiť na hlavný obsah

Úspešný zásah proti nelegálnym pohonným látkam

BRATISLAVA, 17.10.2018: Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) rozložil organizovanú skupinu pôsobiacu na západnom Slovensku, ktorá nelegálne dovážala na územie Slovenskej republiky minerálne oleje. Škoda na spotrebnej dani presahuje 500 000 eur, na DPH 200 000 eur. 4 osoby stíhajú väzobne. 

Kriminalisti finančnej správy zasiahli proti organizovanej skupine, ktorá na Slovensko dovážala nelegálne minerálne oleje. Zasahovalo 46 colníkov, zadržali 6 osôb slovenskej štátnej príslušnosti, vykonali 3 domové prehliadky a 4 prehliadky iných priestorov a pozemkov. KÚFS počas zásahu zaistil 26 000 l minerálneho oleja a dve nákladné vozidlá. 

Vyšetrovateľ finančnej správy vzniesol voči osobám obvinenie za zločin skrátenia dane a poistného v zmysle Trestného zákona a spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. Sudca sa stotožnil s návrhom vyšetrovateľa a štyri osoby zo zadržaných sú stíhané väzobne. Hrozí im trest odňatia slobody na 7-12 rokov. 

Spôsobená škoda na spotrebnej dani podľa predbežnej analýzy dosahuje približne 500 000 eur, predpokladaná škoda na DPH sa pohybuje na úrovni 200 000 eur. Vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie nie je možné momentálne zverejniť žiadne podrobnejšie informácie.

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 10. 2018)

Archív noviniek