Preskočiť na hlavný obsah

Pokladničné doklady na miliónové sumy

Bratislava – 10. 04. 2015: Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je v prevádzke necelé dva týždne. Pri práci s ňou robia užívatelia aj chyby. Niektorým sa už podarilo vystaviť pokladničné bloky na miliónové sumy, ktoré však po niekoľkých dňoch stornovali. 

Pokladničný doklad vystavený na dve miliardy, sto či štyri miliónov eur. Aj takéto prípady zaznamenala finančná správa po necelých dvoch týždňoch od začiatku prevádzky VRP. Tieto omyly vznikli zadaním čísla uhrádzanej faktúry do políčka určeného pre vypísanie sumy úhrady. Dotyční užívatelia si však svoju chybu po pár dňoch uvedomili a spomínané pokladničné doklady stornovali. 

Ďalšia úhrada faktúry na sumu 22 320 eur však ešte stornovaná nebola. Hoci je veľmi pravdepodobné, že ide opäť o nesprávne použitie aplikácie, podnikateľ zrejme nevie, čo má v tomto prípade urobiť. Chybne zadanú sumu však môže vystornovať cez pokladničný doklad a to tak, že vytvorí mínusový pokladničný doklad. V prípade potreby sa môže podnikateľ obrátiť na call centrum finančnej správy (048/ 43 17 222), kde mu pomôžu naši zamestnanci správne vyriešiť chybne zadanú sumu pokladničného dokladu. 

Keďže aplikácia je od apríla prístupná novým skupinám podnikateľov, ktorí musia evidovať tržby v hotovosti, mali by pamätať aj na dodržiavania zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Ten zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce  sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur. Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti nad určené hranice bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v § 8 zákona č. 394/2012 Z. z..  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(10. 04. 2015)

Archív tlačových správ