Preskočiť na hlavný obsah

Pokles daňovej medzery na DPH v roku 2021

BRATISLAVA – 24.10.2023: Slovensko pokračuje v znižovaní daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty (DPH). Podľa najnovšieho odhadu Európskej komisie (EK) dosiahla za rok 2021 hodnotu 10,6 % a medziročne sa znížila o 3,4 percentuálneho bodu (p.b.) . Za týmto vývojom stojí zefektívnenie analytickej a kontrolnej činnosti finančnej správy a paradoxne aj pandémia Covid 19, počas ktorej sa zvýšil podiel online platieb a tým kleslo riziko obchádzania daňových povinností. 

EK v utorok zverejnila odhad daňovej medzery DPH za jednotlivé krajiny za rok 2021. Výsledky potvrdili klesajúci trend daňovej medzery na Slovensku, ale aj naprieč krajinami Európskej únie. Daňová medzera DPH na Slovensku za rok 2021 bola podľa odhadu EK na úrovni 10,6 %, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje 871 miliónov eur. Medziročne sa znížila o 3,4 percentuálneho bodu. Vďaka tomu sa do štátneho rozpočtu dostalo o 270 miliónov eur viac.

Pod pozitívny vývoj sa podpísalo najmä zefektívnenie interných procesov finančnej správy v oblasti kontroly a analýzy rizík. Rozšírilo sa zameranie na nové druhy obchádzania daňových povinností, väčší dôraz bol aj kladený na kvalitu vykonávanej kontrolnej činnosti a vymáhania dorubenej dane.

Paradoxne k lepším číslam prispela aj pandémia Covid 19, na čo poukazuje vo svojej správe aj samotná EK. Prijímanie opatrení na ochranu zdravia obyvateľov totiž prispeli k obmedzeniu podnikania v niektorých oblastiach. Ide najmä o gastrosektor, či služby, v ktorých finančná správa dlhodobo eviduje najvyššiu daňovú medzeru. Pandémia tiež priniesla aj nárast bezhotovostných platieb a online nákupov, čím sa zase znížilo riziko obchádzania daňových povinností.

Príloha: Graf vývoja daňovej medzery na DPH

Graf vývoja daňovej medzery na DPH

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 388 kB;nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 10. 2023)

Archív noviniek