Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Poliak prevážal veľké škatule plné tabakových listov

ŽILINA – 08.08.2018: Colníci na Orave pristihli občana z Poľska prevážať 215 kg tabakových listov. Skončiť mali v Maďarsku, ale pre chýbajúce doklady od tovaru ich kontrolujúca hliadka zabezpečila. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavuje takmer 16 000 eur.

Pri kontrole dodávky na Orave našli colníci v batožinovom priestore dve veľké škatule plné tabakových listov. Vodič poľskej národnosti, konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa obchodom, tvrdil, že sú to len vzorky tabaku, ktoré má previesť do Maďarska. Keď ho však colníci vyzvali na predloženie dokladov od prepravovaného tovaru, zistili, že žiadne nemá.

Vo výpovedi neskôr ako účel použitia tohto tovaru uviedol jeho predaj a tiež to, že pochádza z Lotyšska. Spôsob a pôvod jeho nadobudnutia ale preukázať nevedel.

Colníci 215,4 kg tabakovej suroviny zabezpečili a škodu, ktorá vznikla pri úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, vyčíslili na 15 948 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 08. 2018)

Archív noviniek