Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Takmer polovica prevádzok nedodržiava zákon

BRATISLAVA – 13. 5. 2014: Colníci Colného úradu Bratislava nepoľavujú v kontrolách elektronických registračných pokladníc ani v roku 2014. Za prvé štyri mesiace tohto roku vykonali celkom 637 kontrol. Porušenia zistili v 283 prípadoch.

Bratislavskí colníci skontrolovali prevažne reštaurácie, bary a pohostinstvá. Z celkového počtu 637 kontrol zistili porušenia v 283 prípadoch, čo predstavuje 44,42% všetkých kontrolovaných prevádzok.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

Za porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bratislavskí colníci vydali celkom 310 rozhodnutí na mieste s pokutou vo výške spolu 115 470 eur. V dvoch prípadoch vzhľadom k zisteniu opakovaného závažného porušenia zákona Colný úrad Bratislava pristúpi k podaniu návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia, čo znamená, že prevádzky porušovali zákon opakovane.

Pre porovnanie, za prvý štvrťrok tohto roka zistili colníci v trnavskom kraji zistili 25% porušení, v prešovskom 60% porušení. V roku 2013 vykonali colníci CÚ Bratislava 1 535 kontrol a až v 769 prípadoch (50,09%) zistili porušenia zákona.

Vzhľadom na vysoký počet porušení zákona budú Colníci colného úradu Bratislava v kontrolách pokračovať aj v ďalšom období.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 147 kB]

(13. 05. 2014)

Archív tlačových správ