Preskočiť na hlavný obsah

Klientom pomôžeme s registráciou na DPH

BRATISLAVA – 02.08.2021: Finančná správa chce uľahčiť svojim klientom registráciu na platbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Od dnešného dňa na Daňovom úrade v Bratislave a Daňovom úrade Prešov spúšťa pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu na túto daň. Klientov chceme odbremeniť od administratívnej záťaže a návštev daňových úradov. Po telefonickom alebo mailovom dohovore im pomôže s dokončením registrácie na osobnom stretnutí terénny pracovník daňového úradu.

Finančná správa pripravila ďalšie proklientske opatrenie. Spustili sme pilotný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť a urýchliť proces registrácie na platenie DPH, zefektívniť postup daňových úradov pri overovaní, či daňový subjekt splnil podmienky na registráciu a zároveň chceme odbremeniť klientov, aby nemuseli navštevovať daňový úrad. Pilotný projekt bude realizovaný na Daňovom úrade Bratislava a Daňovom úrade Prešov.

Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane vykoná preverenie splnenia podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny kontrolórov. Za týmto účelom môžu daňové subjekty očakávať telefonické alebo e-mailové kontaktovanie pracovníkmi daňového úradu, aby si dohodli osobné stretnutie. Klientov preto prosíme, aby v žiadosti o registráciu uviedli aktuálny telefonický a emailový kontakt.

Na osobnom stretnutí si terénny zamestnanec finančnej správy s daňovníkom prejde všetky náležitosti v podanej žiadosti, čím chceme urýchliť celý proces registrácie, nakoľko správca dane bude môcť týmto spôsobom získať všetky relevantné informácie. Zároveň očakávame, že pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú. Najčastejšie napríklad nesprávne určia výšku obratu, prípadne mesiac dosiahnutia obratu, alebo sa registrujú podľa nesprávneho paragrafu uvedeného v zákone. Okrem toho sa daňovník dozvie všetky potrebné informácie o jeho povinnostiach týkajúcich sa napr. vedenia záznamov, vystavovania faktúr, či podávania kontrolných a súhrnných výkazov.

V minulom roku sa celkovo povinne registrovalo 6005 daňových subjektov. Týka sa to tých, ktorí dosiahli obrat 49.790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa registrovalo 9133 subjektov.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 08. 2021)

Archív noviniek