Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Pomôcka pre podnikateľov

BRATISLAVA – 15. 10. 2013: Finančná správa pripravila pre podnikateľov pomôcku. Ide o odporučený vzor tlačiva, ktoré poslúži platcom DPH pri vedení a doručovaní záznamov o aute, ktoré si kúpili v EÚ a používajú ho na podnikanie. Platitelia dane tak budú mať jednoduchšiu prácu pri jeho zostavovaní. Vzor je k dispozícii na www.financnasprava.sk.

Platcovia DPH už rok musia viesť a doručiť záznamy o každom motorovom vozidle kúpenom v inom členskom štáte EÚ. Pravidlo sa týka nových aj ojazdených áut. Vzťahuje sa nielen na platiteľov dane, ktorí prevádzkujú autobazár, ale aj na platiteľov dane, ktorí príležitostne kúpia motorové vozidlo v inom členskom štáte s cieľom jeho ďalšieho predaja.

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať:

  • meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzky, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pridelené v inom členskom štáte,
  • hodnotu tovaru (pozemného motorového vozidla),
  • identifikačné číslo vozidla VIN,
  • počet najazdených kilometrov,
  • dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
  • dátum vyhotovenia faktúry,
  • dátum nadobudnutia tovaru,
  • údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

Doteraz si každý podnikateľ musel vytvoriť vzor podľa vlastného uváženia, čo v mnohých prípadoch viedlo k doručeniu neúplných záznamov a bolo potrebné ich dopĺňať a opravovať. Finančná správa preto pripravila vzor, ktorý podnikateľom uľahčí splnenie tejto povinnosti a zaručí, že tlačivo, ktoré odovzdajú, bude v poriadku. Záznamy je potrebné doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom platiteľ kúpil vyššie uvedené pozemné motorové vozidlo.

Tlačivo je k dispozícii bezplatne na:
http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g3CgwxDQJJgjiOpEYYiBOILK4r0d-bqp-kL63foB-QW5oRLmjoyIAP7Q4Tw!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfMlFUNVA!

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB]

(15. 10. 2013)

Archív tlačových správ