Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka IS CEP – 12.12.2020

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  12.12.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do  00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému finančnej správy  - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby  v rámci colných systémov) z  dôvodu  realizácie aktualizácii  a optimalizácie na systémovom prostredí informačného systému. 

V čase odstávky IS CEP nebude možné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz, tranzit a predbežných colných vyhlásení, teda nebudú dostupné elektronické služby finančnej správy v oblasti colnej, pri ktorých prebieha elektronická komunikácie cez IS CEP. 

Dotýka sa to nasledujúcich služieb:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

 V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky -  v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky -  v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť písomnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu )

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky -  v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu . 

V prípade otázok k dostupnosti IS CEP kontaktujte technický helpdesk  (mobil: +421 907 702 047; e- mail: helpdesk.cep@financnasprava.sk) alebo prostredníctvom nášho call centra  - 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za pochopenie.

(11. 12. 2020)

Archív tlačových správ