Preskočiť na hlavný obsah

Najviac porušení colníci zistili pri kontrolách na ceste

ŽILINA – 25.1.2024: Za uplynulý rok eviduje Colný úrad Žilina viac ako 1200 porušení colných a daňových predpisov. Najčastejšie sa osoby dopustili priestupkov v cestnej doprave, pri evidovaní tržby a tiež nezákonným dovozom tovaru z tretích krajín. 

Žilinskí príslušníci finančnej správy minulý rok pri kontrolách zistili 1 224 pochybení, ktorých sa dopustili podnikatelia, ale tiež súkromné osoby pri plnení si colných, daňových a iných povinností. Najčastejšie sa stretli s nedodržiavaním predpisov pri cestných kontrolách, keď sa vodiči nevedeli preukázať potrebnými povoleniami. Chýbali prepravné povolenia, niektorým osobitná výbava a hasiace prístroje na prepravu nebezpečných vecí. Taxikári jazdili neoznačeným vozidlom a v siedmich dopravných prostriedkoch sa našli aj drogy. 

Pomerne časté chyby sa vyskytli u obchodníkov lebo nepoužívali elektronickú registračnú pokladnicu alebo e-kasu klient na evidenciu tržieb, neodovzdávali kupujúcim pokladničný doklad alebo paragón. Celkovo ich bolo 248. Dostali blokovú pokutu od 100 do 660 eur. O sankcii pre ďalších dvoch, ktorí používali pokladnicu nespĺňajúcu požiadavky, sa ešte rozhoduje. 

Ďalšiu skupinu porušovateľov ustanovení tvorili osoby, ktoré si nezákonne doviezli tovar z tretích krajín alebo neuposlúchli výzvu colníka, prípadne mu bránili pri výkone jeho činnosti. Viac ako 50 žiadateľov o výrobu destilátu v páleniciach uviedlo v dokladoch nepravdivé údaje a bola im dorubená spotrebná daň z liehu.  Dvadsaťšesť  obchodníkov bolo pristihnutých pri predaji falzifikátov rôzneho druhu tovaru.   

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 01. 2024)

Archív noviniek