Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Pravidlá pre posielanie balíkov

BRATISLAVA – 08. 7. 2015: Nakupovanie cez internet z USA alebo Číny je stále veľmi obľúbené. Tisíce zásielok z krajín mimo Európskej únie musia prejsť každý mesiac colným konaním. Zásielky prichádzajú na Slovensko cez štyri pobočky colných úradov.

Balíky z tretích krajín najčastejšie obsahujú textil (tričká, nohavice, plavky, bundy) a spotrebnú elektroniku (mobilné telefóny, prenosné počítače). Zásielky predkladajú pracovníci pošty na preclenie cez skener alebo ich colníci kontrolujú osobne. Na pobočkách colných úradov v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach evidujú mesačne od 10 000 do 40 000 zásielok. Až v 80% dovezených zásielok z krajín mimo spoločenstva je deklarovaná hodnota tovaru nepravdivá (suma na objednávke či faktúre). Situáciu najviac komplikujú odosielatelia zásielok z Ázie.

Turista zo Slovenska si napríklad nechal prostredníctvom pošty priviezť z Thajska vypreparovaný exemplár mláďaťa krokodíla olivového. Tovar deklaroval ako kabelku v hodnote 20 USD. Nakoľko nemal povolenie na dovoz chráneného druhu v rámci Dohovoru CITES, exemplár prepadol v prospech štátu. Colníci tiež riešili zásielku z USA, ktorá obsahovala lebku a labu s pazúrmi medveďa Grizzly. Aj v tomto prípade išlo o neživý exemplár chráneného druhu. Keďže chýbalo potrebné povolenie, balík sa vrátil späť odosielateľovi.

V prípade, že v sprievodných dokumentoch k balíku chýbajú údaje o cene tovaru, colníci prepravu zásielky pozastavia. Cena je totiž rozhodujúca pri posudzovaní nároku na oslobodenie od dovozných platieb. Adresát dostane od pošty oznámenie o príchode zásielky a požiadavkách colnice doložiť potrebné informácie a doklady na ukončenie colného konania.

Ak si občan objedná zásielku od firmy mimo únie, táto je oslobodená od cla ak hodnota tovaru neprevyšuje čiastku 150 eur (s výnimkou alkoholických, tabakových výrobky, parfumov a toaletných vôd). V prípade, že tovar stál menej ako 22 eur je oslobodená aj od DPH. Ak si tovar posielajú dve fyzické osoby medzi sebou (napr. ako dar) do hodnoty 45 eur je zásielka oslobodená od cla aj dane. V rámci tohto limitu je možné priznať oslobodenie aj na:

  • 50 ks cigariet , 10 ks cigár alebo 50 g tabaku,
  • 1 l destilátu a liehoviny s objemom alkoholu pod alebo nad 22 %,
  • 2 l nešumivého vína,
  • parfum alebo toaletnú vodu (0,25 l).

Pre ostatné zásielky do hodnoty 700 eur je jednotná sadzba cla 2,5 %. Viac informácii nájdete na portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 139 kB; nové okno]

(08. 07. 2015)

Archív tlačových správ