Preskočiť na hlavný obsah

Posilnenie východnej hranice

BRATISLAVA – 18.07.2023: Posilnenie výkonu činností na východnej hranici, koncentrácia na nové úlohy, zlepšenie služieb pre verejnosť, či pretrhnutie klientelistických väzieb. Takého zmeny prinesie spojenie Colného úradu Košice s Colným úradom Michalovce.

Východnú hranicu čakajú organizačné zmeny. Po novom má dôjsť k zlúčeniu Colného úradu Košice a Colného úradu Michalovce a bude vytvorený jeden silný colný úrad,  Dôvodom sú zvýšené nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na činnosť slovenských colných orgánov na hraniciach s Ukrajinou, ale aj potreba zlepšovať služby pre verejnosť a znížiť riziko korupcie a klientelizmu do budúcnosti v tomto regióne.

Finančná správa (FS) po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine zaznamenala dramatický nárast prestupov cez hraničné priechody nielen v oblasti osobnej, ale aj kamiónovej a železničnej dopravy. S tým súvisí aj zvýšený počet kontrol prevozu hotovosti, tovaru s dvojakým použitím a do budúcnosti vzniká aj riziko pokusov o pašovanie zbraní z Ukrajiny na nelegálny trh do Európskej únie. Cieľom organizačnej zmeny je tieto riziká do budúcnosti znižovať.

Spojením dvoch colných úradov do jedného vznikne jeden nový úrad s dostatočným personálnym zázemím, z čoho bude profitovať nielen verejnosť, ale aj štát. FS bude môcť nasadiť svojich príslušníkov podľa operatívnych potrieb a reagovať tak pružnejšie na nové situácie. Zlepší sa aj profesionalizácia a špecializácia príslušníkov, čím sa posilní aj samotný výkon služby na hraničných pobočkách a v pohraničných regiónoch a tým aj kontrolná činnosť. Tá bude môcť byť dvojlíniová, to znamená, že príslušníci FS budú môcť lepšie vykonávať colno-pátraciu činnosť po tovare, ktorý prešiel cez hraničné priechody.  Efektívnym využitím personálnych kapacít sa tiež zníži riziko korupcie a klientelizmu na východnej hranici.

Pripravovaná organizačná zmena navyše nebude mať žiadny negatívny vplyv na služby, ktoré FS v danom regióne poskytuje podnikateľom. Práve naopak, vďaka dodatočným personálnym kapacitám budú niektoré pracoviská fungovať v nepretržitom režime, čím sa zvýši dostupnosť služieb colných orgánov.

Organizačná zmena prinesie v strednodobom horizonte aj úspory pre štátny rozpočet, nakoľko dôjde k zníženiu nákladov na prenájom priestorov, ktoré doteraz využíval Colný úrad Michalovce.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 834 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 07. 2023)

Archív noviniek