Preskočiť na hlavný obsah

Posledné dni na podanie daňového priznania

BRATISLAVA – 28.06.2021: Posledné tri dni zostávajú daňovníkom na podanie odloženého daňového priznania. Finančná správa očakáva do konca mesiaca asi 280 000 daňových priznaní. Ak klienti finančnej správy potrebujú pomoc, môžu sa obrátiť na naše call centrum, ktoré má v týchto dňoch predĺžené úradné hodiny.

Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú klientom finančnej správy už iba tri dni. Očakávame takmer 280 000 daňových priznaní od daňovníkov, ktorí nám v marci oznámili trojmesačný odklad. Daňovníci si teraz musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne do 30. júna, predĺžiť si lehotu na podanie už nie je možné. Daňové priznanie k dani z príjmu je treba nielen podať, ale daň je potrebné aj zaplatiť.

Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie daňového priznania do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Do konca septembra môžu podať daňové priznanie len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov. Daňovníci sa pre koronakrízu tiež môžu vyhnúť vyrubeniu úroku z omeškania a uloženiu pokuty za nepodanie daňového priznania za obdobie od 12.3.2020 do 31.12.2020. Musia si však túto povinnosť splniť do 30. júna tohto roka.

V prípade, že pri vypĺňaní daňového priznania potrebujú klienti finančnej správy pomoc, môžu sa obrátiť na daňové call centrum finančnej správy, ktoré má v týchto dňoch predĺžené úradné hodiny:

Pondelok 28.6.2021 8:00 - 19:00
Utorok 29.6.2021 8:00 - 19:00
Streda 30.6.2021 8:00 - 24:00

Väčšinu daňových priznaní k dani z príjmov typu A, ktoré je možné podať v listinnej podobe, už finančná správa eviduje. Vzhľadom na predpokladaný nízky počet priznaní, ktoré daňovníci podajú fyzicky, nebude finančná správa predlžovať úradné hodiny na daňových úradoch. V posledný deň na podanie odloženého DP, teda 30. júna, budú úrady otvorené v štandardnom režime, podateľne aj klientske zóny od 08.00 do 17.00 hod.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 06. 2021)

Archív noviniek