Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Posledné dni na poukázanie podielu zaplatenej dane

BRATISLAVA – 24.04.2019: Zamestnancom zostávajú posledné dni na darovanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní z príjmov. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, môžu darovať podiel zo svojich zaplatených daní do 30. apríla 2019. 

Ak ste zamestnanec a chcete darovať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, máte na to posledné dni. Ak za vás zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018, predložíte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitnom tlačive. Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2018 je zverejnený na webovom sídle finančnej správy. Daňovník - fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2%, resp. 3 %* len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. 

Finančná správa pripomína, že Vyhlásenie o poukázaní podielu [ nové okno] zaplatenej dane z  príjmov je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj  potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 

Aktuálny zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.

V minulom roku darovalo podiel zo zaplatenej dane takmer 790 000 fyzických osôb a 66 000 právnických osôb, a to celkovo takmer 15 000 prijímateľom. Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane predstavovala v minulom roku viac ako 68 mil. eur. 

* Vysvetlivka: 3% zo zaplatenej dane z príjmov môže poukázať iba ten daňovník, ktorý vykonával v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 319 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 04. 2019)

Archív noviniek