Preskočiť na hlavný obsah

Poslanecký prieskum na finančnej správe

BRATISLAVA, 09.10.2018: Na finančnej správe sa uskutočnil poslanecký prieskum. Témou bol dovoz textilných výrobkov a obuvi, o ktorom hovorí správa z OLAF. Vedenie finančnej správy poskytlo poslancom NR SR z výboru pre financie a rozpočet všetky dopytované informácie, informovalo aj o septembrovom rokovaní s OLAF-om. Finančná správa naďalej priebežne rozširuje zoznam v minulosti prijatých opatrení podľa aktuálnych trendov v dovoze tovaru na Slovensko.

Členovia výboru NR SR pre financie a rozpočet sa zaujímali o tému podhodnocovania textilu a obuvi z Číny. Finančná správa im poskytla všetky žiadané informácie. Poslanci NR SR sa zaujímali aj o výsledky rokovania so zástupcami OLAF-u, ktoré sa uskutočnilo na konci septembra v Haagu. Vedenie finančnej správy ich informovalo, že finančná správa poskytla OLAF-u nové informácie a dáta, ktoré teraz OLAF vyhodnocuje. Do konca decembra 2018 chce finančná správa rokovania o správe OLAF ukončiť.

Vedenie finančnej správy informovalo členov výboru aj o oficiálnom stanovisku OLAF-u, ktoré prezentovali jeho zástupcovia. Ako sa totiž uvádza v stanovisku, ktoré OLAF poskytol finančnej správe: „Problém s dovážaním podhodnoteného tovaru z Číny nie je iba problémom Slovenska, ide o celoeurópsky problém. Slovensko sa stalo terčom podvodného konania organizovaných zločineckých skupín, ktoré operujú a opakovane sa podieľajú na podvodoch v celej Európskej únii. Aktivitám týchto skupín čelia všetky krajiny Európskej únie.“

Aj zo stanoviska OLAF-u vyplýva, že naozaj ide o celoeurópsky problém, ktorý treba riešiť systémovo a koncepčne. Zároveň sa však potvrdilo, že Slovensko nie je žiadnym preclievacím hubom. Vedenie finančnej správy totiž na stretnutí poskytlo poslancom – členom výboru aj štatistiky Eurostatu, ktoré vychádzajú z čísiel finančnej správy. Ďalej poslancov výboru informovalo vedenie o dovozoch tovaru za posledné obdobie. 

V mesiacoch december 2017 až február 2018 finančná správa zaznamenala zvýšený dovoz položiek, ktoré sa predtým nepreclievali. Finančná správa však nárast objemu dovezeného tovaru identifikovala, príliv podhodnoteného tovaru zachytila a rozšírila počet rizikových profilov na takmer všetky tovarové položky textilu a obuvi. Okrem toho finančná správa rozšírila zoznam prijatých opatrení, ktoré účinne pomáhajú v boji proti dovozu podhodnoteného ázijského tovaru.

Z poskytnutých údajov poslancom preto jednoznačne vyplýva, že nie je pravda, že Slovenská republika by sa opäť stala preclievacím hubom pre podhodnotený ázijský tovar.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 10. 2018)

Archív noviniek