Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Posledný deň na odložené dane

BRATISLAVA – 29. 09. 2016: Pre takmer 20 000 ľudí a firiem zostáva posledná šanca na podanie daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie zajtra - 30. septembra. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Taktiež je posledný termín aj na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia.

Pol ročnú lehotu na odklad daňového priznania mohli využiť všetci, ktorí mali za minulý rok 2015 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Takýchto daňovníkov je cca 20 000. Pripomíname, že odložený termín podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie dane. Taktiež spolu s podaním daňového priznania je do konca mesiaca možnosť poukázať vybranej neziskovej organizácií 2% (3%) z daní. Zoznam uchádzačov nájdete na

Základné údaje sú dostupné na portáli finančnej správy v časti "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam" alebo na call centre finančnej správy 048/431 72 22.

Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú vo výške od 30 do 16 000 eur.

Zajtrajšok je aj posledný deň na požiadanie o vratku dane zo zahraničia tzv. VREF. Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis.

Platiteľ môže podať jednu žiadosť - tzv. globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú variantu si zvolí. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane.

Najčastejšie otázky a odpovede k téme vrátenia dane z iných členských štátov nájdete v dokumente "Vrátenie dane z iných členských štátov EÚ" [.pdf; 420 kB; nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(29. 09. 2016)

Archív noviniek