Preskočiť na hlavný obsah

Posledné dni na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel

BRATISLAVA – 29.01.2024: Na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) zostávajú posledné dni. DP je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa (FS) rozposlala daňovníkom viac ako 194 tisíc predvyplnených DP k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností.

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2023 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L,M,N a O je povinný podať DP k DzMV v lehote do 31. januára 2024. Daňovník predkladá DP na formulári, ktoré nájde na portáli FS.

V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť: číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu - IBAN.

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť, adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu FO/názov a sídlo PO, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Všetky potrebné informácie vrátane platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel nájdu daňovníci na portáli finančnej správy.

S cieľom zjednodušiť daňovníkom splnenie si tejto povinnosti im FS už šiestykrát zaslala elektronicky vygenerované predvyplnené DP k DzMV. Od 6. januára sme ho rozposlali 194 783 daňovým subjektom, čo predstavuje nárast o 5 235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému dostali daňovníci priamo do osobnej elektronickej schránky na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Daňovníci, ktorí používali motorové vozidlo(á) na podnikanie prvýkrát v roku 2023, nedostali automaticky vygenerované a predvyplnené DP k DzMV.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 01. 2024)

Archív noviniek