Preskočiť na hlavný obsah

Posledné dni na 2% a daňové priznania

BRATISLAVA – 28. 4. 2016: Všetci zamestnanci, ktorým robil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, majú možnosť poukázať 2% , prípadne 3 % zaplatenej dane a to do konca apríla. Posledné dni zostávajú aj tým, ktorí si odložili podanie daňového priznania o jeden mesiac.

Nakoľko posledný aprílový deň pripadá na sobotu, termín pre obe aktiviti sa posúva na pondelok 2. mája. Daňovníkom teda zostávajú posledné tri pracovné dni.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane sa predkladá na samostatnom tlačive. Vzory tlačív sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti Katalóg colných a daňových formulárov. V niektorých prípadoch môžu zamestnanci poukázať aj 3% zo zaplatenej dane z príjmov. Je to vtedy, keď zamestnanec v minulom roku odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckych prác podľa zákona č. 406/2011 Z.z. a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu 2 alebo 3 % zaplatenej dane, predloží daňovému úradu vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane. 2% resp. 3% môže poukázať daňovník v prípade, ak podiel zaplatenej dane je aspoň 3 eurá. Daňovník môže vo vyhlásení uviesť len jedného prijímateľa.

Ak daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí, dá súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane. Oznámi meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka. Zoznam prijímateľov 2% resp. 3% je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.

Posledné tri dni zostávajú aj cca 5 300 daňovým subjektom, ktoré si podanie daňového priznania daň z príjmov za rok 2015 odložili o jeden mesiac, teda nie na marec 2016 ale na apríl 2016.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 169 kB; nové okno]

(28. 04. 2016)

Archív noviniek