Preskočiť na hlavný obsah

Posledné dni na registráciu a autorizáciu

BRATISLAVA – 17. 12. 2013: Subjektom, ktoré potrebujú hneď v prvých dňoch nového roka s finančnou správou komunikovať elektronicky, ostáva na registráciu a autorizáciu v starom systéme už len 5 dní. Následne sa systém eTax vypne. Na novom portáli finančnej správy sa bude možné registrovať a autorizovať opätovne od 2. januára 2014.

Podnikatelia, ktorí majú povinnosť od nového roka komunikovať s finančnou správou elektronicky sa môžu v tomto roku registrovať do 23. 12. 2013. Po tomto termíne bude v systéme eTax aplikácia registrácie a autorizácie odstavená. 

Ak má podnikateľ dohodu o elektronickej komunikácií podľa zákona č. 511/1993 teda tzv. „starú dohodu“, stačí aby si zo systému eTax vytlačil ID číslo a vyplnenú dohodu spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad. Dohoda je zverejnená na www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. 

Ak však doteraz podnikateľ s finančnou správou elektronicky nekomunikoval a od nového roka to bude pre neho jediná možnosť, odporúčame mu vybrať si jednu z dvoch možností. Buď čo najskôr urobiť potrebnú registráciu v aplikácii eTax. Opäť platí vyššie uvedené, že postup je zverejnený na www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia. Alebo si zriadiť zaručený elektronický podpis (ZEP). So ZEPom bude môcť prostredníctvom nového portálu finančnej správy komunikovať elektronicky od nového roka bez toho, aby musel prísť na daňový úrad podpísať dohodu o elektronickej komunikácii. 

Ak občan či podnikateľ, ktorý doteraz s finančnou správou elektronicky nekomunikoval, túto registráciu a autorizáciu nevykoná do 23. 12. 2013, nebude môcť v dňoch medzi 24. 12. 2013 – 2. 1. 2014 podávať daňové priznania či iné dokumenty na finančnú správu elektronicky.

Zmeny súvisia s povinnou elektronickou komunikáciou, ktorá sa pre podnikateľov začína od nového roka. Od 1. januára 2014 budú len elektronicky komunikovať: a

  • všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(17. 12. 2013)

Archív noviniek