Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Posledný deň na odložené dane

BRATISLAVA – 30. 06. 2016: Pre takmer 160 000 ľudí a firiem zostávajú posledné hodiny na podanie daňového priznania. Trojmesačný odklad uplynie práve dnes 30. júna. Daňové úrady sú dnes otvorené dlhšie. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo približne 185 000 daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 4 500 daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo 3 800 daňovníkov.

Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska využilo takmer 158 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na jún. Pripomíname, že odložený termín podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie dane. Taktiež spolu s podaním daňového priznania je do konca mesiaca možnosť poukázať vybranej neziskovej organizácií 2% (3%) z daní. Zoznam uchádzačov nájdete na stránke Notárskej komory SR.

Finančná správa dnes predĺžila úradné hodiny na daňových úradoch aj call centre. Call centrum je do polnoci daňové úrady do 18,00 hod. Informácie poskytujeme na čísle 048/431 72 22. 

Základné údaje sú dostupné na portáli finančnej správy v časti "Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam".

Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú vo výške od 30 do 16 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(30. 06. 2016)

Archív tlačových správ