Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Posledný deň v štandardnom režime

BRATISLAVA – 10. 12. 2014: Zajtra je posledný deň, kedy na daňových úradoch funguje register v plnom nasadení. Finančná správa posilnila v týchto dňoch oddelenia registra na daňových úradoch. Nakoľko koncom roka budú fungovať v zmenenom režime, teraz zvládajú vybaviť viac občanov či podnikateľov.

Registráciu novej firmy či novej elektronickej registračnej pokladnice bude v štandardnom režime možné vybaviť ešte počas budúceho týždňa. Od 12. decembra do 5. januára 2015 bude FS využívať na úkony zákonnú lehotu (ktorá je spravidla 30 dní). Dotkne sa to najmä činností:

Lehota na registráciu:

  • pre daň z príjmov fyzickej osoby
  • pre daň z príjmov právnickej osoby
  • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti
  • pre daň z pridanej hodnoty

Lehota na zrušenie registrácie:

  • pre daň z príjmov fyzickej osoby
  • pre daň z príjmov právnickej osoby
  • platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti
  • pre daň z pridanej hodnoty

Lehota na zmenu registrácie pre daň z pridanej hodnoty:

  • Vyznačenie zmeny v osvedčení pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí platiteľa do skončenia dedičského konania
  • zmena registrácie platiteľa

Občania či podnikatelia môžu naše služby využiť v rozšírených úradných hodinách a to v pracovných dňoch do 17,00 hod. Rovnako bude pracovať aj CallCentrum FS. Pre skoršie vybavenie odporúčame priniesť všetky potrebné doklady k registrácií, aby nebolo potrebné vyzývať podnikateľov na doplnenie údajov. Zároveň verejnosti oznamujeme, že z rovnakého dôvodu budú úradné hodiny na daňových úradoch dňa 15. decembra 2014 zrušené.

Daňovníkom odporúčame vybaviť všetky náležitosti spojené s registrom v termíne do 11. 12. 2014. Registrácia sa na daňových úradoch vráti do pôvodného režimu počas prvého týždňa nového roka. Všetky informácie nájdete aj na www.financnasprava.sk a tiež na call centre 048/431 72 22.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB]

(10. 12. 2014)

Archív noviniek