Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Posledný týždeň na podanie daňového priznania

BRATISLAVA – 24.06.2013: Takmer 21 000 občanov a firiem oznámilo finančnej správe, že si podanie daňového priznania odkladajú. Dôvodom bolo, že v minulom roku mali príjem aj zo zahraničia. Termín na splnenie tejto povinnosti je 1. 7. 2013. 

Každý subjekt, ktorý mal v roku 2012 príjmy aj zo zahraničia si mohol predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Oznam bolo potrebné do termínu riadneho podania daňového priznania (2. 4. 2013) doručiť  na miestne príslušný daňový úrad. Lehotu na podanie daňového priznanie bolo možné predĺžiť si najviac o tri mesiace. 

Na základe oznámenia si odložilo daňové priznanie 19 821 fyzických osôb a 1 144 právnických osôb. Daňové priznanie majú povinnosť podať najneskôr 1. 7. 2013 a do tohto dátumu aj zaplatiť daň.

Takto predĺženú lehotu je možné v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Ďalšie predĺženie je možné na základe žiadosti daňovníka. Na základe žiadostí bolo povolené opätovné predĺženie lehoty u jedného daňového subjektu - právnickej osoby.

(24. 06. 2013)

Archív tlačových správ