Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Posledných 10 dní

BRATISLAVA – 18. 05. 2017: Už len 10 dní ostáva občanom aj podnikateľom, ktorí si odložili daňové priznanie na koniec mája. Tento rok padol nový rekord v počte odkladov. Je ich takmer 200 000.

Takmer 200 000 občanov a firiem si odložilo v marci podanie daňového priznania za daň z príjmov za rok 2016. Viac odkladov oznámili daňovým úradom fyzické osoby ako právnické.

Tabuľka

Pre tých, ktorí si odložili podanie daňového priznania o mesiac, teda na koniec apríla, lehota už uplynula. Takých daňovníkov bolo 3 730. O desať dní uplynie termín odkladu ďalším tisíckam, ktorí si odložili podanie daňového priznania o dva mesiace – na koniec mája. Takýchto občanov a firiem je 3 527.

Najviac podaných daňových priznaní očakávame počas júna 2017, keďže na tento termín si svoje povinnosti odložilo viac ako 80 000 fyzických a takmer 92 000 právnických osôb. Necelých 19 000 odkladov je na september. Ide o tých daňovníkov, ktorí mali v roku 2015 príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(18. 05. 2017)

Archív noviniek