Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Informácie o elektronickej komunikácii v poštových zásielkach aj na úradoch

BRATISLAVA, 19.12.2018: Finančná správa opäť posilňuje informovanosť o elektronickej komunikácii. Fyzickým osobám podnikateľom posiela listy s výzvou na registráciu. Informácie o elektronickej komunikácii distribuuje aj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR na klientske centrá a okresné úrady. 

Finančná správa pripravila ďalšie proklientske opatrenia, aby podporila registráciu na povinnú elektronickú komunikáciu. Daňové úrady v týchto dňoch rozosielajú listové upozornenia, v ktorých vyzývajú na registráciu. Súčasťou zásielky je aj leták o elektronickej komunikácii a podávaní dokumentov prostredníctvom portálu. Takúto zásielku dostane každá fyzická osoba, ktorá za rok 2017 podala daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, a fyzické osoby, ktoré v tomto roku podali daňové priznanie k dani z príjmu typ B papierovo a zatiaľ nemajú aktívnu schránku na portáli. Celkovo takýmto spôsobom finančná správa osloví viac ako 50 000 daňových subjektov. 

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR finančná správa distribuuje aj letáky o elektronickej komunikácii a podávaní dokumentov na všetky klientske centrá a okresné úrady. Celkovo budú praktické informácie o elektronickej komunikácii umiestnené nielen na pobočkách daňových úradov finančnej správy, ale rovnako aj v 78 lokalitách klientskych centier/okresných úradov Ministerstva vnútra SR po celom Slovensku. Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo ochotu pokračovať v nastavenej spolupráci aj v novom roku, až do marca.

Subjekty bude finančná správa prostredníctvom daňových úradov a call centra oslovovať počas prvých mesiacov nového roka aj telefonicky.

Cieľom spomínaných aktivít je podporiť priebežnú registráciu daňových subjektov, v snahe vyhnúť sa v čo najväčšej miere registrujúcim sa na poslednú chvíľu - v posledných marcových dňoch. Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali odkladať registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Na papierové podanie už nebude možné prihliadať  a blížia sa dôležité termíny. Už v januári 2019 ide o termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v marci pre podanie daňového priznania k dani z príjmu.

Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných už 588 734 daňových subjektov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 12. 2018)

Archív noviniek