Preskočiť na hlavný obsah

Na žilinskej pošte zaistili vzácnu rastlinu

ŽILINA - 23.05.2023: Na žilinskej vyclievacej pošte zaistili príslušníci finančnej správy balík z Thajska so vzácnou rastlinou, ktorej dovoz je zakázaný. Umiestnili ju do špeciálnej botanickej záhrady pre dreviny, kde sa o ňu starajú odborníci.

Na žilinskú vyclievaciu poštu sa po dlhých kilometroch z Thajska dostala živá rastlina. Príslušníci finančnej správy ju našli pri colnej kontrole po otvorení kartónovej krabice. Bola zabalená v papieri s popisom „Operculicarya pachypus“.

Išlo o ojedinelú zásielku, ktorú si cez internetový obchod objednal muž z Trenčína. Podľa jeho slov nemal vedomosť o tom, že 17 cm dlhá rastlina vrátane koreňa podlieha ochrane a je predmetom dohovoru CITES. Chýbali mu potrebné povolenia aj rastlinolekárske osvedčenie.

Rastlinolekársky inšpektor vydal k rastline vstupný zdravotný doklad pre rastliny a rastlinné produkty, zastavil dovoz a určil jej karanténu.

Zásielkou sa zaoberal aj Vedecký orgán SR. Zistil, že dovážaným živým organizmom je vzácny druh rastliny pôvodom z Madagaskaru, ktorý je zaradený v Červenom zozname ohrozených druhov Svetovej únie ochrany prírody s klesajúcim populačným trendom a jeho spoločenská hodnota je vyčíslená na 1200 eur.

Nakoľko rastlina nemohla byť prepustená do voľného obehu, umiestnili ju v záchytnom stredisku - Arboréte Borová Hora, kde je jej venovaná odborná starostlivosť.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 05. 2023)

Archív noviniek