Preskočiť na hlavný obsah

Preclievanie poštových zásielok na pracovisku v Žiline

ŽILINA – 04.09.2020: Na vyclievaciu poštu do Žiliny príde hlavne z Číny denne okolo 3500 zásielok. Príslušníci finančnej správy ich kontrolujú nielen kvôli dovozným platbám, ale aj na ochranu vnútorného trhu pred nelegálnym tovarom.

Poštové zásielky z tretích krajín určené adresátom zo Žilinského a z časti aj Trenčianskeho kraja prechádzajú colnou kontrolou na vyclievacej pošte v Žiline. Najčastejšie sú dopravené cez Slovenskú poštu, ktorá dovozcu po dopravení zásielky do jej skladu o tom informuje a ponúkne možnosť nechať sa ňou zastupovať v colnom konaní. Ak súhlasí, doložiť musí všetky potrebné doklady, ako sú faktúra, doklad o platbe a podobne a tiež podpísané splnomocnenie. Slovenská pošta potom adresátovi zabezpečí prerokovanie zásielky a doručenie na požadovanú adresu. Inak si všetko musí vybaviť sám alebo nájsť iného zástupcu.

Za zásielky z tretích štátov musia adresáti zaplatiť dovozné platby. Sú však výnimky na tovar do hodnoty 22 eur, ktoré sú oslobodené od cla aj DPH. To sa však od júla budúceho roka ruší a aj takýto tovar bude podliehať DPH a podaniu elektronického colného vyhlásenia.

Príslušníci finančnej správy kontrolujú poštové zásielky nielen kvôli fiškálnej úlohe, ale tiež pre ochranu vnútorného trhu, aby zabránili nelegálnemu dovozu neregistrovaných liekov, liečiv, chránených zvierat a rastlín, falzifikátov, neoznačených tabakových výrobkov a pod.

Najčastejšie sa tamojší pracovníci stretávajú s dovozom falzifikátov hlavne oblečenia a športovej obuvi. Len za tento rok zaistili 940 kusov rôzneho tovaru a 107 párov obuvi, ktoré boli napodobeninami svetoznámych značiek. Počas svojej praxe sa stretli aj s niekoľkými prekvapeniami. V zásielke zo Singapuru našli vypreparované mláďa krokodíla olivového. Viackrát ich v balíkoch prekvapila koža z medveďa a z Thajska namiesto očakávaného trička prišlo sedem živých pavúkov.

Príslušníci finančnej správy apelujú na ľudí, aby si pred dovozom špecifického tovaru z tretích krajín zistili, či nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam, alebo či ním nemôže dôjsť k porušovaniu práv duševného vlastníctva. Tovar bez potrebných dokladov alebo porušujúci predpisy nemôžu odovzdať a zaistia ho. Všetky potrebné informácie môžu nájsť na internetovom portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 109 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 09. 2020)

Archív noviniek