Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Postúpenie pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú

BRATISLAVA – 24. 2. 2017: Daňové a colné úrady postúpili na Slovenskú konsolidačnú v minulom roku viac ako 540 miliónov eur daňových nedoplatkov. Postúpenie ťažko vymáhateľných nedoplatkov úrady odbremení, a  tak sa môžu sústrediť na vymáhanie aktuálnych nedoplatkov.

Finančná správa každoročne postupuje v zmysle zákona o správe daní dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky Slovenskej konsolidačnej a.s., Bratislava. Ide o spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu určená Ministerstvom financií SR.

Kým v roku 2015 finančná správa postúpila spolu 129 tisíc daňových nedoplatkov vo výške 426,7 miliónov eur, v roku 2016 sme postúpili 119 tisíc nedoplatkov vo výške 542,9 miliónov eur. Z toho 212 miliónov eur  tvoria nedoplatky spoločností v konkurze a v likvidácii, čo predstavuje takmer 40% postúpených nedoplatkov. Daňové úrady postúpili nedoplatky vo výške 540,2 miliónov eur a colné úrady vo výške 2,7 milióna eur.

Na Slovenskú konsolidačnú a.s. sa postupujú len:

- dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky (staršie ako 5 rokov),

- daňové nedoplatky subjektov na ktoré bol vyhlásený konkurz,

- daňové nedoplatky subjektov v likvidácii.

Účelom postúpenia pohľadávok je odbremenenie predovšetkým daňových úradov od veľkého počtu nedoplatkov, ktoré sú veľmi ťažko vymáhateľné, a ich správa je administratívne náročná. Úrady sa môžu zamerať na vymáhanie aktuálnych nedoplatkov, ktoré sú vymožiteľné a daňoví dlžníci aktívne spolupracujú, či už na základe úkonov správcu dane alebo exekútorov na úradoch.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(24. 02. 2017)

Archív tlačových správ