Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Pozor na podvodníkov, ktorí sa vydávajú za daňových kontrolórov

BRATISLAVA, 01.10.2018: Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dávali pozor. Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II totiž identifikovali viaceré prípady zneužívania statusu daňového kontrolóra. Pod zámienkou údajnej daňovej kontroly totiž podvodník vyžaduje od majiteľov spoločností finančnú hotovosť. Ide o podvodné konanie, ktoré s prácou daňových kontrolórov nemá nič spoločné.

V posledných dňoch polícia identifikovala prípady, keď sa osoba pri návšteve predajného zariadenia predstavila ako zamestnankyňa daňového úradu a pod zámienkou vykonania daňovej kontroly pýtala od zamestnancov predajní hotovosť.

Finančná správa upozorňuje, aby si daňové subjekty dali pozor na takéto podvodné konanie. Daňových kontrolórov z finančnej správy je možné identifikovať nasledovne: vždy ide o kontrolnú dvojicu, ktorá sa musí preukázať preukazom zamestnanca finančnej správy. V prípade, že ide o daňovú kontrolu, je začatie daňovej kontroly oznámené daňovému subjektu zaslaním oznámenia o daňovej kontrole alebo je s daňovým subjektom spísaná zápisnica o začatí daňovej kontroly. Na mieste výkonu daňovej kontroly musia mať kontrolóri so sebou aj písomné poverenie na výkon daňovej kontroly, ktoré musia  predložiť kontrolovanému daňovému subjektu.

Z tohto úkonu je následne vyhotovená zápisnica, ktorú podpisujú všetky zúčastnené osoby. Ak sa vykonáva tzv. miestne zisťovanie, daňoví kontrolóri spisujú zápisnicu o miestnom zisťovaní, ktorú podpisujú všetky osoby, ktoré sa miestneho zisťovania zúčastnili. Daňový kontrolór nevyžaduje vyplatenie žiadnych peňazí v hotovosti. Nemá na to žiadny dôvod. Preto ak „kontrolór“ pýta od kontrolovaného subjektu peniaze v hotovosti, ide o podvod.

V prípade, že je miestne zisťovanie vykonávané colníkmi a predmetom miestneho zisťovania je výkon kontroly zameranej na dodržiavanie ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, môže colník prijať hotovosť ako úhradu uloženej pokuty, ktorá je však riadne zúčtovaná. V takomto prípade musí byť vydané tzv. rozhodnutie na mieste, ktoré je opatrené úradnou pečaťou, obsahuje registratúrne číslo a variabilný symbol, pričom na prijatú hotovosť musí byť riadne vydaný príjmový pokladničný doklad. V opačnom prípade, ide o podvod.

Finančná správa upozorňuje daňové subjekty, aby si dali pozor na takéto podvodné konanie a vyvarovali sa vyplateniu akejkoľvek hotovosti takýmto podvodníkom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 10. 2018)

Archív noviniek