Preskočiť na hlavný obsah

Pozor na podvodné emaily s vymáhaním falošných colných poplatkov

Finančná správa upozorňuje na podvodnú aktivitu, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov od rôzneho typu adresátov. Neznámy odosielateľ pod hlavičkou „Spolok colníkov“ elektronicky vyzýva uhradiť colné poplatky, ktoré sa môžu pohybovať až v tisícoch eur. V žiadnom prípade nejde o aktivitu finančnej správy, preto odporúčame na dané emaily nereagovať, t. j. neodpisovať a nedistribuovať ich ďalej, rovnako neotvárať prílohu emailu a neuhrádzať tieto poplatky.

Ako identifikovať a čo robiť v prípade obdržania takéhoto emailu:

  • všímať si logo a adresu odosielajúceho (väčšinou je neidentifikovateľná),
  • pozorne prečítať obsah emailu a v prípade pochybností kontaktovať FS na oficiálnych stránkach alebo zavolať na call centrum,
  • takýto email NEDISTRIBUOVAŤ a NEODPISOVAŤ,
  • neuhrádzať uvedené poplatky.

Ako v skutočnosti postupuje FS v súvislosti s colnými poplatkami:

Finančná správa pri oznamovaní colného dlhu nevyužíva emailovú formu komunikácie. Ak je realizované colné konanie, kedy colné vyhlásenie podáva deklarant resp. zástupca, využíva sa informačný systém CEP - centrálny elektronický priečinok. Elektronická komunikácia je vždy zabezpečovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom/kvalifikovanou elektronickou pečaťou a to zo strany deklaranta ako aj zo strany colných orgánov finančnej správy.

Zobrazenie prílohy podvodného emailu

(09. 08. 2022)

Archív noviniek