Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Pre eKasu rozšírené prevádzkové hodiny call centra

BRATISLAVA – 25.04.2019:  Od budúceho týždňa rozšíri finančná správa prevádzkové hodiny call centra. Voľba č. 4  (eKasa) bude klientom dostupná každý utorok o hodinu dlhšie. Finančná správa chce aj takýmto spôsobom ešte viac posilniť informovanosť o projekte eKasa a poskytnúť podnikateľom čo najviac priestoru na získanie potrebných informácií.  

Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny call centra. Call centrum finančnej správy bude od 30. apríla vždy v utorok k dispozícii klientom na voľbe č. 4 o hodinu dlhšie. Voľba č. 4 – Informácie k používaniu ERP, VRP/eKasa – bude dostupná vždy v utorok až do 17.00 hod. Finančná správa chce takýmto opatrením rozšíriť možnosti podnikateľom získať informácie o projekte eKasa. Rozšírené budú takýmto spôsobom prevádzkové hodiny call centra minimálne do júla. 

Rozšírenie prevádzkových hodín na call centre je ďalším opatrením finančnej správy, ktoré je súčasťou informačnej kampane finančnej správy. Okrem tlačových správ či špeciálnej podstránky na portáli finančnej správy poskytuje finančná správa pravidelne podnikateľom informácie aj prostredníctvom zasielaných newsletterov (na cca 10 000 adries). O projekte informuje finančná správa pravidelne aj prostredníctvom médií. 

K šíreniu informácií využíva aj sociálne siete, informácie poskytuje podnikateľom aj na školeniach či odborných konferenciách. Pre podnikateľov, ktorí sa postupne pripájajú k systému, pripravila informačné letáky. Tie sú dostupné na všetkých daňových a colných úradoch. V rámci projektu zaslala finančná správa aj informatívne upozornenie – tzv. softwarning - takmer 200 000 používateľom elektronických registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc. 

V rámci komunikačnej kampane o projekte pripravuje od mája ešte online chat s podnikateľmi či rozšírenie chatbotu finančnej správy práve o tému eKasa. Zástupcovia finančnej správy sú navyše v intenzívnej komunikácii nielen s výrobcami pokladničných riešení, ale taktiež aj s veľkými používateľmi ERP (veľkými reťazcami), s ktorými koordinujú plánovanie termínov pripojenia. 

Pri projekte eKasa ide o on-line pripojenie pokladníc na finančnú správu. Od 1. apríla 2019 je povinná iba podnikateľov, ktorým kedykoľvek od 1. apríla 2019 prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Povinní sú používať tzv. online registračné pokladnice až najneskôr od 1. júla.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 04. 2019)

Archív noviniek