Preskočiť na hlavný obsah

Predbežné opatrenia majú význam

BRATISLAVA – 06.04.2023: Medzirezortná spolupráca sa vypláca. Dôkazom toho je prípad developerskej spoločnosti,  pri ktorom sa finančnej správe vďaka spolupráci so Slovenskou informačnou službou podarilo včas identifikovať podozrivé aktivity a do štátneho rozpočtu získať viac ako 677 tisíc eur. 

Finančnej správe sa v spolupráci so Slovenskou informačnou službou podarilo včas zamedziť daňovým únikom. V uplynulom období prijala informácie o podozrivom konaní niekoľkých fyzických osôb a jednej právnickej osoby, ktoré podnikajú v oblasti výstavby a predaja bytov.

Finančná správa tieto informácie dôkladne preverila a rovnako vlastnou analytickou činnosťou dospela k záveru, že existuje dôvodná obava, že daňový subjekt nepriznal všetky tržby z predaja nehnuteľností a tiež, že v prípade dodatočne vyrubenej dane túto  nebude schopný v dobe jej splatnosti uhradiť, resp. bude nevymožiteľná , alebo ju nebude možné od subjektu vymôcť. Štátny rozpočet tak reálne mohol prísť o značné finančné prostriedky.

Práve v takýchto prípadoch finančná správa naplno využíva zákonné možnosti za účelom zabezpečenia úhrady budúcich daňových povinností. Daňovému subjektu uložila predbežné opatrenia, ktoré začala ihneď vymáhať v daňovom exekučnom konaní. Subjekt, zaskočený rýchlym konaním finančnej správy, tento postup ani nespochybnil podaním odvolania, ale naopak, podal dodatočné daňové priznania. Finančnej správe sa tak  podarilo do štátneho rozpočtu zachrániť viac ako 677  tisíc eur. Ide o ďalší dôkaz toho, že spolupráca s inými štátnymi orgánmi má význam, rovnako aj rýchle a správne cielené  konanie finančnej správy.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 720 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 04. 2023)

Archív noviniek