Preskočiť na hlavný obsah

Predlžujeme úradné hodiny call centra

BRATISLAVA – 23.06.2021: Na podanie odloženého daňového priznania (DP) k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 zostáva posledný týždeň. Daňové priznanie musia podať a daň zaplatiť tí, ktorí v marci tohto roka oznámili finančnej správe odklad. Finančná správa im podáva pomocnú ruku. Môžu využiť služby call centra finančnej správy, ktoré od 25. do 30. júna predlžuje úradné hodiny.

Na podanie odloženého daňového priznania zostáva klientom finančnej správy už iba týždeň. Finančná správa očakáva takmer 280 000 daňových priznaní do konca júna, keď uplynie trojmesačná lehota pred odklad podania daňového priznania. Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, predĺžiť si lehotu na podanie už nie je možné. V prípade, že potrebujú pomoc, môžu sa obrátiť na daňové call centrum finančnej správy. Klientom finančnej správy vychádza v ústrety a predlžuje svoje úradné hodiny nasledovne:

Piatok

25.6.2021

8:00 - 24:00

Pondelok

28.6.2021

8:00 - 19:00

Utorok

29.6.2021

8:00 - 19:00

Streda 30.6.2021

8:00 - 24:00

Väčšinu DP k dani z príjmov typu A, ktoré je možné podať v listinnej podobe, už finančná správa eviduje. Vzhľadom na predpokladaný nízky počet DP, ktoré daňovníci podajú fyzicky, nebude finančná správa predlžovať úradné hodiny na daňových úradoch. V posledný deň na podanie odloženého DP, teda 30. júna, budú úrady otvorené v štandardnom režime, podateľne aj klientske zóny od 08.00 do 17.00 hod.Finančná správa upozorňuje daňovníkov, že daňové priznanie je treba nielen podať, ale daň je potrebné do konca júna aj zaplatiť. Ak daňovníkovi, ktorí si odložil podanie DP do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne. Správca dane musí peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov. Do konca septembra môžu podať DP len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.Daňovníci sa pre koronakrízu tiež môžu vyhnúť vyrubeniu úroku z omeškania a uloženiu pokuty za nepodanie daňového priznania za obdobie od 12.3.2020 do 31.12.2020. Musia si však túto povinnosť splniť do 30. júna tohto roka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

(23. 06. 2021)

Archív noviniek