Preskočiť na hlavný obsah
Server W5

Predlžujeme úradné hodiny daňového call centra

BRATISLAVA – 23.03.2021: Finančná správa už tradične pred lehotou na podanie daňových priznaní rozširuje úradné hodiny na daňovom call centre. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov ako aj dani z motorového vozidla za minulý rok zostáva daňovníkom už len niečo vyše týždňa. 

Počas posledných marcových dní budú posilnené prevádzkové hodiny call centra finančnej správy. Už od zajtra budú konzultanti call centra k dispozícii klientom finančnej správy v rozšírenom režime.                       

Streda 24.3.2021 8:00 - 19:00
Štvrtok 25.3.2021 8:00 - 24:00
Piatok 26.3.2021 8:00 - 19:00
Sobota 27.3.2021 10:00 - 18:00
Nedeľa 28.3.2021 10:00 - 18:00
Pondelok 29.3.2021 8:00 - 19:00
Utorok 30.3.2021 8:00 - 24:00
Streda 31.3.2021 8:00 - 24:00

Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Tento rok po prvýkrát totiž okrem daňových priznaní k dani z príjmu podávajú klienti finančnej správy aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, pri ktorej sa lehota posunula do konca marca tohto roka. Doteraz finančná správa zaevidovala takmer 400 tisíc podaných daňových priznaní z celkového počtu 1,2 milióna. Daňovníci buď finančnej správe oznamujú predĺženie lehoty alebo si už tradične svoju povinnosť nechávajú na poslednú chvíľu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 163 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 03. 2021)

Archív noviniek