Preskočiť na hlavný obsah

Predĺžené úradné hodiny

BRATISLAVA – 20.03.2023: Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Na konci marca sú už pravidelne vyťažené daňové úrady, preto finančná správa predĺži počas posledných marcových dní svoje úradné hodiny. K dispozícii bude v predĺžených prevádzkových hodinách klientom aj call centrum finančnej správy. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už len posledné dva týždne.

Počas posledných marcových dní posilní finančná správa úradné hodiny na daňových úradoch aj na call centre finančnej správy. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín posledné dva marcové dni, a to vo štvrtok 30. 03. 2023 a v piatok 31.3. 2023 marca 2023.

Prehľad posilnených úradných hodín na daňových úradoch:
Podateľňa a klientska zóna
Štvrtok 30.03. 08.00 – 17.00
Piatok 31.03. 08.00 – 18.00

Posilnené budú aj prevádzkové hodiny call centra finančnej správy, a to už od pondelka 27. marca. Konzultanti budú klientom k dispozícii na voľbe č.1 a č. 2 (Informácie k elektronickej komunikácii a technickej podpore, informácie k DPH, ) až do polnoci. V prípade poskytovania informácií k dani z príjmov v tento deň k dispozícii do 19. hodiny.

V utorok 28. marca a v stredu 29. marca budú v prípade voľby č. 1 a voľby č.3 (Informácie k dani z príjmov a technickej podpore ) k dispozícii od 8. hodiny do 19. hodiny. Vo štvrtok 30. marca a v piatok 31. marca budú konzultanti poskytovať informácie k podávaniu DP a technickej podpore až do polnoci.

Všetky informácie o úradných hodinách, ako aj k jednotlivým voľbám na call centre sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Kontakty.

Prehľad posilnených prevádzkových hodín CC:
Call centrum finančnej správy
Pondelok 27.03. 08.00 – 24.00 (voľba č.1 a č.2)
08.00 – 19.00 (voľba č.3)
Utorok 28.03. 08.00 – 19.00 (voľba č. 1 a voľba č.3)
Streda 29.03. 08.00 – 19.00 (voľba č. 1 a voľba č.3)
Štvrtok 30.03. 08.00 – 24.00 (voľba č.1 a voľba č.3)
Piatok 31.03. 08.00 – 24.00 (voľba č.1 a voľba č.3)

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Obrázok obsahujúci informáciu o úradných hodinách na DÚ

Obrázok obsahujúci informáciu o úradných hodinách na Call Centre

(20. 03. 2023)

Archív noviniek