Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Predvianočné kontroly

BRATISLAVA – 21. 12. 2015: Aj v tomto predvianočnom období vykonávajú colníci kontroly. Zamestnanci Colného úradu Bratislava, Trnava a Nitra vykonali súčinnostnú kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici na vianočných trhoch v celom hlavnom meste.  

Počas kontrolnej akcie bolo vykonaných 45 miestnych zisťovaní v prevádzkach zameraných na predaj vianočných stromčekov a vianočných dekorácií, občerstvenia na vianočných trhoch ako aj v prevádzkach zameraných na predaj vianočného tovaru v nákupných centrách a na špecializovaných akciách (výstavisko, trhy pri Slovenskom rozhlase) na celom území Bratislavy. Kontrolnej akcie sa zúčastnilo celkom 96 colníkov z Colného úradu Bratislava, Nitra a Trnava. 

Z celkového počtu 45 miestnych zisťovaní bolo v  23  prevádzkach (51,1%) zistené porušenie ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.  Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie tržby do ERP a nevydanie pokladničného dokladu  a tiež zistenie rozdielu v pokladni. V dvoch prípadoch bol uložený zákaz predaja a v jednom prípade vzhľadom na zistené opakované závažné porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice colný úrad podá návrh na odňatie živnostenského oprávnenia.  

Počas výkonu miestnych zisťovaní bolo v 8 prípadoch vydané rozhodnutie o uložení pokuty na mieste. Výška uložených pokút bola  3 530 €.  Z ďalších miestnych zisťovaní budú spísané podnety o podozrení z porušenia daňových predpisov, ktoré budú postúpené na oddelenie právne na ďalšie konanie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(21. 12. 2015)

Archív tlačových správ