Preskočiť na hlavný obsah

Zaslali sme predvyplnené daňové priznania k „motorovej“ dani

BRATISLAVA – 08.01.2024: Finančná správa (FS) od 6. januára rozposlala 194 783 daňovým subjektom predvyplnené daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2023. Predstavuje to nárast o 5 235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022. DP je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024.

FS už šiestykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené DP k DzMV. Od 6. januára sme ho rozposlali 194 783 daňovým subjektom, čo predstavuje nárast o 5 235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022. Vtedy sme rozposlali 189 548 predvyplnených DP. Týmto proklientskym opatrením chceme zjednodušiť plnenie si daňových povinností. Dostali ho subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli FS (PFS) a podali DP za zdaňovacie obdobie roku 2022. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu v osobnej internetovej zóne na PFS. Na DP je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Ak sa nič oproti minulému roku nezmenilo, daňovník údaje skontroluje a DP podá najneskôr do 31. januára 2024.

DP podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v SR na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s FS elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto DP výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).

Predvyplnené DP k DzMV si subjekty nájdu v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na PFS. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh DP aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené priznanie však musí daňovník skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2023, ktoré neboli uvedené v DP za rok 2022, a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý daňovník dostane spolu s vygenerovaným DP na linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV. Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňovníci v osobnej internetovej zóne na portáli aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému DP k DzMV. Obsahuje upozornenia k predvyplneným riadkom priznania určené daňovníkovi pre správne doplnenie a opravu údajov podľa skutočného stavu používania vozidiel.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 01. 2024)

Archív noviniek