Preskočiť na hlavný obsah

Daňovníkom sme zaslali predvyplnené DP k DzMV

BRATISLAVA – 10.01.2023: Finančná správa už piatykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel (DP DzMV) za zdaňovacie obdobie 2022 do elektronickej schránky na portáli finančnej správy.

Finančná správa aj v tomto roku uľahčí daňovníkom plnenie ich povinností. Rozposlala 189.548 predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022. Vygenerované boli na základe údajov z posledného platného DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2021 podaného daňovníkom, ktorý je oprávnený komunikovať elektronicky, má na portáli finančnej správy aktívnu elektronickú schránku a zároveň podal DP za zdaňovacie obdobie 2021. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane.

Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2022, ktoré neboli uvedené v DP za ZO 2021 a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zohľadnené a zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným DP na linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 01. 2023)

Archív noviniek