Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Kedy po novom uplatniť prenos daňovej povinnosti

BRATISLAVA – 11. 12. 2013: Novela zákona o DPH mení okrem iného aj pravidlá zdaňovania pri niektorých druhoch komodít. Rozširuje prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri novo zadefinovaných druhoch tovarov, ktorými sú vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody.

S účinnosťou od 1.1.2014 sa do zákona o DPH dopĺňajú ďalšie prípady zdaniteľných obchodov, pri ktorých sa povinnosť platiť DPH prenáša z dodávateľa na príjemcu plnenia. Zákon zavádza systém prenosu daňovej povinnosti na vybrané komodity, akými sú napríklad obilniny, olejnaté semená, rôzne zrná, vybrané kovy, mobilné telefóny a integrované obvody. Prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru predstavuje tzv. tuzemské samozdanenie. Daňová povinnosť sa v takomto prípade prenesie z dodávateľa na odberateľa. Platí v prípade dodávok, u ktorých je základ dane 5 000 eur a viac. Ide spravidla o také tovary, pri ktorých boli identifikované podvody na dani z pridanej hodnoty.

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia je možné uplatniť len v tom prípade, ak dodávateľ a aj príjemca plnenia sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Na dodávky z iného členského štátu sa toto pravidlo nevzťahuje. Rovnako sa toto pravidlo neuplatní, ak náš platiteľ dodáva pre iného podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH.

Príklad:
Dvaja tuzemskí podnikatelia spolu obchodujú, obaja sú platitelia DPH a ide o komoditu obilniny. Daň bude platiť príjemca, ak hodnota dodávky bude 5 000 eur bez dane a viac. Ak by bola hodnota dodávky len 3 000 eur, uplatní sa bežný režim, čiže dodávku tovaru bude zdaňovať dodávateľ. Samozdanenie uvádza v daňovom priznaní príjemca, neuvádza ho dodávateľ.

Limit 5 000 eur sa vzťahuje na tovary, ktoré sú v jednom písmene § 69 ods. 12 zákona o DPH spolu. Napríklad kapitola 10 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa obilniny ako pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža, pohánka, proso atď. Kapitola 12 Spoločného colného sadzobníka zahŕňa olejnaté semená a olejnaté plody, rôzne zrná, semená a plody, priemyselné alebo liečivé rastliny, slamu a krmoviny. Ak teda bude na faktúre uvedená pšenica a repka olejná, ktoré sú v dvoch kapitolách 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka pod jedným písmenom zákona, obidve komodity v rámci dodávky sa sčítajú. Podnikateľ v takomto prípade sleduje, či má základ dane 5 000 eur a viac, aby sa presvedčil, či prenesie daňovú povinnosť na svojho odberateľa alebo povinnosť uplatnenia DPH má dodávateľ.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(11. 12. 2013)

Archív tlačových správ