Preskočiť na hlavný obsah

Zlikvidovali sme ďalší prepadnutý tovar

MICHALOVCE – 14.12.2021: Colný úrad Michalovce opäť likvidoval zadržaný tovar. V spaľovni skončil nelegálny tabak a cigarety a v čističke odpadových vôd alkohol. Celková hodnota zlikvidovaného tovaru predstavovala sumu 84 479,086 eur. 

Colný úrad Michalovce tento mesiac opäť zrealizoval likvidácie tovaru prepadnutého v prospech štátu. Tovar bol príslušníkmi finančnej správy zaistený na hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, ale aj v colnom pohraničnom pásme a vo vnútrozemí. Tentokrát colný úrad likvidoval tabakové výrobky, alkohol, kontrolné známky aj tovar porušujúci práva duševného vlastníctva. 

V spaľovni odpadov bolo termickým žiarením zlikvidovaných 804 977 kusov cigariet a 47,171 kg tabakovej suroviny. Hodnota zlikvidovaných tabakových výrobkov predstavovala sumu 79 945,28 eur. V spaľovni skončilo aj 162 kusov textilu, obuvi a kabeliek porušujúcich práva duševného vlastníctva v hodnote 2 092 eur a 75 000 kusov kontrolných známok na označovanie tabakových výrobkov so znakom Ukrajiny v hodnote 222 eur. 

V čističke odpadových vôd boli pod dohľadom správcu dane zlikvidované zaistené originálne aj podomácky vyrobené alkoholické nápoje. Likvidácia sa uskutočnila formou zmiešania alkoholu s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. Takto bolo zlikvidovaných 205,8660 litrov čistého alkoholu, t.j. alkoholických nápojov s rôznym percentuálnym obsahom liehu, prepočítaného na 100-percentný lieh. Hodnota zlikvidovaného alkoholu predstavovala sumu 2 219,806 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.    

(14. 12. 2021)

Archív noviniek