Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Preplatky na účtoch daňovníkov

BRATISLAVA – 06.05.2020: Už zajtra odíde posledná suma preplatkov daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie v štandardnej lehote do konca marca. Finančná správa zaslala k dnešnému dňu na účty daňovníkov preplatok na dani z príjmov v celkovej hodnote 236 mil. eur. Zajtra uvoľní ďalšiu sumu – približne 60 mil. Spracovávanie preplatkov sa tým však neskončí. Preplatky bude finančná správa postupne zasielať aj tým, ktorí podali daňové priznanie neskôr ako do konca marca.

Finančná správa vráti všetky preplatky z daňových priznaní podaných do konca marca a ktoré boli úplné, už v týchto dňoch. Poslednú sumu preplatkov, ktorá má byť v zmysle legislatívy poukázaná do 10. mája (do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania), uvoľní finančná správa vo štvrtok ráno. K dnešnému dňu finančná správa poukázala už 236 mil. eur. Celkom eviduje 280 675 žiadostí o vrátenie preplatku v sume 294 251 209,11 eur, ktoré boli podané v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca marca 2020 a boli úplné. 

Preplatky, ktoré vzniknú daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020, bude finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich daňovník dostal na účet v zmysle zákonnej lehoty 40 dní od konca mesiaca, v ktorom daňové priznanie daňovník podal. Lehota 40 dní sa počíta od konca mesiaca, v ktorom daňovník daňové priznanie podal, nie odo dňa podania.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(06. 05. 2020)

Archív noviniek