Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa vrátila daňové preplatky

BRATISLAVA – 13.05.2024: Finančná správa spracovala 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 635 mil. eur boli daňovníkom poukázané v zákonom stanovenej lehote do 10. mája tohto roka.

Finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovávala žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a vyplatenie daňových bonusov. Vybavila viac ako 455 tis. žiadostí a splnila tak zákonom stanovenú lehotu na vrátenie finančných prostriedkov v sume 635,4 mil. eur do 10. mája 2024. Z tejto sumy predstavoval 195,4 miliónov eur vyplatený daňový bonus na dieťa, 2,1 milióna eur tvoril daňový bonus na zaplatené úroky a 437,9 miliónov eur preplatky na dani. V súvislosti s daňovým bonusom pokračujeme v preverovaní tých daňových priznaní, v ktorých sme analyzovali podvodné údaje a je potrebné overiť nárok daňových subjektov na daňový bonus.

Preplatok vzniká daňovníkovi vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená podaním daňového priznania. Preplatok môžu mať napríklad študenti, dôchodcovia či daňové subjekty, ktoré boli časť roka nezamestnaní alebo poberali materské príspevky, kedy aj ich zaplatené preddavky počas roka boli napokon vyššie, ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená v daňovom priznaní. U fyzických osôb tiež môže preplatok vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov. 

U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený zamestnancovi priamo od zamestnávateľa. Tým, ktorí si podávajú daňové priznanie, vypláca preplatok na dani daňový úrad. U fyzických osôb môže vzniknúť preplatok na dani z príjmov, ale aj nárok na vyplatenie daňového bonusu na vyživované dieťa a na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky. 

V prípade, ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach a daňovníkom bola zaslaná výzva na ich odstránenie, prerušuje sa lehota na vrátenie preplatku, resp. daňového bonusu, a správca dane v konaní pokračuje až po odstránení týchto nedostatkov.

Daňové úrady postupne spracovávajú, na základe podaných daňových priznaní, aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 05. 2024)

Archív noviniek