Preskočiť na hlavný obsah

Daňovníci získali na preplatkoch vyše 300 miliónov eur

BRATISLAVA – 13.05.2021: Finančná správa už vrátila klientom na preplatkoch z daní a bonusoch viac ako 300 miliónov eur. Ide o daňovníkov, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca, a jeho výsledkom bol preplatok z dane z príjmu za rok 2020. Klienti dostali späť svoje peniaze na účet v zákonnej lehote do 10. mája.  

Daňovníci už majú na svojich účtoch vyše 300 miliónov eur. Finančná správa totiž spracovala daňové priznania podané v riadnom termíne a klientom vyplatila preplatky na daniach. O vrátenie 155 568 130,05 eura žiadali fyzické osoby, právnické osoby  požiadali o 149 388 264,00 eura. Ak daňovník podal daňové priznanie v riadnom termíne do 31.3.2021, preplatok mu finančná správala poslala v zákonom stanovenej lehote do 10. 5. 2021.

V odosielaní daňových preplatkov bude finančná správa pokračovať. V prípade, že si daňovník odložil podanie daňového priznania o tri mesiace, teda do 30. 6. 2021, preplatok mu finančná správa vráti najneskôr do 9.8.2021. V termíne do 9.11.2021 môžu očakávať preplatky na účtoch tí daňovníci, ktorí podajú daňové priznanie do 30.8.2021.

Finančná správa spracovala do týchto dní  celkovo 930.487 riadnych daňových priznaní k dani z príjmov za závislej činnosti za rok 2020. Z uvedeného počtu je 782.941 priznaní k dani z príjmov fyzických a 147.546 priznaní právnických osôb. V spracovaných daňových priznaniach finančná správa eviduje 420.498 žiadostí o vrátenie preplatku, pričom 409.854 predstavujú žiadosti fyzických osôb a 10.644 žiadosti právnických osôb.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 05. 2021)

Archív noviniek