Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Pozor – preprava tovaru do Ruska sa môže predražiť

BRATISLAVA – 11. 09. 2013: Ruské colné orgány pripravujú od 14. septembra 2013 nové opatrenia pri preprave tovaru za použitia tzv. „karnetu TIR“, ktoré môžu znamenať pre našich dopravcov vyššie náklady spojené s prepravou. Ide o tzv. dodatočné zabezpečenie colného dlhu.

Ruské colné orgány ukončili dohodu s národným záručným združením k 1. decembru 2013. Dohovor TIR nemôže byť uplatňovaný na území, ktoré nie je pokryté národným záručným združením.

Záručné združenie sa zaväzuje zaplatiť dovozné alebo vývozné clá a poplatky, ktoré by sa mali zaplatiť podľa colných zákonov a nariadení krajiny, v ktorej bol predpis týkajúci sa operácie TIR porušený. Dodatočným zabezpečením colného dlhu v Ruskej federácii príde k podstatnému navýšeniu prepravných nákladov, ktoré bude znášať samotný dopravca. Z tohto dôvodu FR SR odporúča dopravcom mať k dispozícii dostatočnú hotovosť k platbe dodatočnej záruky, poskytnutej domácou (ruskou) agentúrou.

Keďže zmena je v platnosti od 14. septembra 2013, odporúčame všetkým dopravcom, aby sa pripravili na situáciu, že v Rusku bude pri prepravách TIR vyžadované dodatočné zabezpečenie colného dlhu. Ruské colné orgány zatiaľ nezverejnili dostatočné informácie o tom, ako by sa nové opatrenia mali uplatňovať v praxi.

(11. 09. 2013)

Archív tlačových správ