Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Prerušenie dodávky elektrickej energie

TRENČÍN – 07.08.2019: Colný úrad Trenčín oznamuje, že z dôvodu vykonávaných prác na elektrozariadení bude dňa 09.augusta 2019 (piatok) prerušená dodávka elektrickej energie.

Odstávka sa týka nasledovných pobočiek:

  • Pobočka colného úradu Trenčín Kasárenská, Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, v čase od 07:00 do 13:00 hod.,
  • Pobočka colného úradu Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, v čase od 07:00 do 16:00 hod.

Dotknuté pobočky colného úradu budú v tento deň vykonávať služobnú činnosť v obmedzenom režime.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 214 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 08. 2019)

Archív tlačových správ