Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Prerušenie dodávky elektrickej energie

TRENČÍN – 20. 07. 2020: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 21. júla 2020 (utorok) v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti, čo bude mať za následok nefunkčnosť všetkých počítačových systémov a telefonického spojenia.

Pobočka  colného   úradu  Nové Mesto nad Váhom bude  v tomto čase  vykonávať  služobnú  činnosť  v obmedzenom režime. Colný úrad doporučuje, aby v súrnych prípadoch v danom čase deklaranti vykonali colné konanie na inej pobočke colného úradu.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 07. 2020)

Archív noviniek