Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prerušená dodávky elektrickej energie na Daňovom úrade Trnava

Daňový úrad  Trnava  o z n a m u j e,  že dňa 25.06.2019  v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Daňovom úrade Trnava, kontaktné miesto Šamorín.  Daňový úrad Trnava, kontaktné miesto Šamorín bude v tomto čase vykonávať činnosť v obmedzenom režime.

(25. 06. 2019)

Archív tlačových správ