Preskočiť na hlavný obsah

Prerušenie dodávky elektrickej energie

TRENČÍN – 01. 06. 2022: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 02. júna 2022 (štvrtok) v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Ilava,  so sídlom Štúrova 384/28, 019 80 Ilava. Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy, čo bude mať za následok nefunkčnosť všetkých počítačových systémov a telefonického spojenia. V nevyhnutných prípadoch je možné použiť nasledovné telefonické kontakty: 0915968012, 0918490313.

Pobočka  colného   úradu  Ilava bude  v tomto čase  vykonávať  služobnú  činnosť  v obmedzenom režime. Colný úrad odporúča, aby v súrnych prípadoch v danom čase deklaranti vykonali colné konanie na inej pobočke colného úradu.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 06. 2022)

Archív noviniek