Preskočiť na hlavný obsah

Prerušenie dodávky elektrickej energie

TRENČÍN – 21. 04. 2017: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 24. apríla  2017 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Ilava, so sídlom Štúrova 384/28, 019 80 Ilava, z dôvodu plánovanej opravy na elektrickej prípojke.

Pobočka colného  úradu  Ilava bude  v tento deň vykonávať služobnú činnosť v obmedzenom režime.    

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(21. 04. 2017)

Archív noviniek